Finančné poradenstvo

Master Consulting, s.r.o. dlhodobo spolupracuje s najvýznamnejšími finančnými a poisťovacími spoločnosťami na slovenskom trhu.

Naše služby v oblasti finančného poradenstva a sprostredkovania zahŕňajú predovšetkým služby pre drobnú klientelu, malé a stredne veľké podniky.

Master Consulting poskytuje svojim klientom výber najvhodnejších poistení a úverov, asistuje pri výbere a získaní najvhodnejšieho produktu.

Prostredníctvom skupiny finančných špecialistov poskytujeme:

 • Sprostredkovanie finančných prostriedkov prostredníctvom (bankových inštitúcií, vlastných zdrojov, privátnych investorov)
 • Úverové poradenstvo (hypotekárne, prevádzkové, investičné, akvizičné atď.)
 • Komplexné úverové poradenstvo pre obnovu bytových domov
 • Životné poistenie
 • Poistenie majetku
 • Povinné zmluvné poistenie
 • Poistenie majetku a zodpovednosti


Master Consulting, s.r.o. je zmluvným partnerom

 • ČSOB, a.s. (člen skupiny KBC Bank Belgicko)
  www.csob.sk
 • Volksbank Slovenko, a.s. (člen skupiny Volksbank International AG)
  www.luba.sk
 • Istrobanka, a.s. (člen skupiny Bawag)
  www.istrobanka.sk
 • Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (člen skupiny Wiener Stadchische Versicherung Ag)
  www.kooperativa.sk