Inžinierska činnosť

Služby v oblasti stavebného odvetvia a s tým súvisiace činnosti sú jedným z nosných odvetví Master Consulting, s.r.o.

Naša ponuka v oblasti inžinierskej činnosti:

 • Výber vhodnej lokality pre realizáciu stavby (zabezpečenie nájmu prípadne kúpy pozemkov vrátane právnych a legislatívnych služieb)
 • Usporiadanie majetkových vzťahov
 • Vypracovanie projektu pre stavebné konanie
 • Oceňovanie a rozpočtovanie stavieb, výrobné kalkulácie
 • Vybavenie stavebných povolení, územného rozhodnutia
 • Zabezpečenie všetkých potrebných povolení súvisiacich s výstavbou
 • Stavebný dozor
 • Projektová činnosť (vrátane vizualizácie stavieb a interiérov)
 • Zabezpečenie zmien územného plánu
 • Realizácia výstavby inžinierskych sietí, dopravného napojenia na verejné komunikácie
 • Inžinierska činnosť dodávateľská
 • Komplexné realizovanie stavieb prostredníctvom subdodávok