Inžinierska činnosť

Stavebníctvo a s tým súvisiace činnosti sú jedným z nosných odvetví Master Consulting, s.r.o.    viac


Audítorské služby, vedenie účtovníctva a poradenstvo

Master Consulting, s.r.o. poskytuje komplexné audítorské služby prostredníctvom svojich pracovníkov, členov Slovenskej komory audítorov.    viac


Reštrukturalizácia podnikov

Master Consulting, s.r.o. poskytuje služby v oblasti reštrukturalizácie podnikov a riešenia platobnej neschopnosti.    viac


Finančné poradenstvo

Master Consulting, s.r.o. dlhodobo spolupracuje s najvýznamnejšími finančnými a poisťovacími spoločnosťami    viac


 
Právne služby

V rámci našich služieb Vám ponúkame zakladanie obchodných spoločností, právne poradenstvo    viac
 


Obnova bytových domov

Problematika komplexnej obnovy bytových domov sa stáva čoraz aktuálnejšou. Väčšina bytových domov...    viac