Začnite kariéru s Master Consulting

viac

Spoločnosť Master Consulting, s.r.o. začala svoju činnosť v roku 2006 poskytovaním konzultačných činností v rôznych oblastiach finančného trhu. Vzrastajúci dopyt po úverových a finančných službách na Slovensku expandovali náš rast.

Do nášho portfólia pribudli v posledných rokoch divízie pokrývajúce realizáciu komplexných inžinierskych činností, audítorských služieb, vedenia účtovníctva, komplexného právneho, finančného a daňového poradenstva.

Základom nášho úspechu je kvalita ponúkaných služieb, ktorá úzko súvisí so vzdelávaním našich pracovníkov, sme preto radi, že náš tím dopĺňajú skúsení právnici, audítori a ďalší odborníci. Nemalý priestor tiež poskytujeme vychovávaniu perspektívnych absolventov najlepších slovenských univerzít.

Je našim cieľom poskytovať služby na najvyššej úrovni a stať sa v najbližších rokoch lídrom trhu v celoslovenskom meradle.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Master Consulting, s.r.o.