Obnova bytových domov

Problematika komplexnej obnovy bytových domov sa stáva čoraz aktuálnejšou. Väčšina bytových domov na Slovensku má panelovú konštrukciu, ich vek presahuje 25 rokov a nedokážu zabezpečiť tepelno-technické vlastnosti požadované v súčasnosti. Hlavná pozornosť verejnosti sa v tejto súvislosti sústreďuje na zatepľovanie bytových domov. Dodatočné zateplenie bytového domu zníži úniky tepla cez stavebné konštrukcie a prinesie úsporu nákladov na teplo až do výšky 50%. Zníženie nákladov na vykurovanie však nie je jediným prínosom zateplenia bytového domu. Významným prínosom zateplenia je predlženie životnosti budovy, výrazne sa zníži tepelné namáhanie nosných panelov, zlepší sa odolnosť fasád voči poveternostným vplyvom, zlepšia sa hygienické podmienky vo vnútorných priestoroch budovy a významné je aj estetické hľadisko, nakoľko budova získa nový, krajší a modernejší vzhľad. Sme si vedomí, že problematika komplexnej obnovy bytových domov je náročná, vyžaduje si väčšie finančné zdroje a veľa času potrebného na vybavenie potrebných náležitostí. Preto Vám ponúkame nasledovné služby spojené s komplexnou obnovou Vášho bytového domu.

1. Posúdime Vaše finančné možnosti

  • analýza vlastných prostriedkov bytového domu
  • zhodnotenie tvorby fondu opráv v náväznosti na výšku predpokladaných nákladov obnovy
  • potreba ďalších zdrojov (úver, dotácia)

2. Pomôžeme Vám pri organizovaní schôdze vlastníkov bytov

  • poradíme Vám potrebné náležitosti a obsah zápisnice zo schôdze potrebný na vybavenie úveru alebo dotácie

3. Zabezpečíme vypracovanie projektovej dokumentácie

  • Zabezpečíme vypracovanie projektovej dokumentácie podľa Vašich potrieb a požiadaviek na obnovu BD

4. Vybavíme pre Vás stavebné povolenie

5. Pomôžeme Vám s výberom dodávateľa na výmenu okien, stavebné úpravy a zateplenie

  • Zabezpečíme pre Vás ponuky od viacerých dodávateľov
  • Dodávateľa diela si vyberiete SAMI podľa Vašich kritérií

6. Sprostredkujeme Vám najvýhodnejší bankový úver

  • Zabezpečíme pre Vás úver, ktorý bude najviac zodpovedať Vašej situácii a požiadavkám
  • Vybavíme všetky formality potrebné k žiadosti o úver a jeho schváleniu

7. Poradíme Vám ako postupovať pri podaní žiadosti o úver zo ŠFRB a dotáciu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SROd roku 2008 až do súčasnosti sme sa podieľali, prípadne sa práve podieľame na rekonštrukcii týchto bytových domov

1.SVB JESEŇKrupina
2.SVB Okružná 3Banská Bystrica
3.SVB MR 42-43Krupina
4.SVB MR 44-45Krupina
5.BD Daxnerova 958Tisovec
6.SVB 17 b.j.Pliešovce
7.SVB Prvá TovárenskáVlkanová
8.BD Francisciho 834Tisovec
9.SVB Podháj 57Banská Bystrica
10.BD Švermova 7-11Banská Bystrica
11.BD Daxnerova 1120Tisovec
12.BD Gorkého 8Sliač
13.SVB Sládkovičova 70-72Banská Bystrica
14.BD Švermova 7-11Banská Bystrica
15.SVB Družby 2-4Banská Bystrica
16.SVB Sládkovičova 66-68Banská Bystrica
17.SVB Slnečná 13Banská Bystrica
18.BD Radvanská 25Banská Bystrica
19.BD Trieda SNP 56-58Banská Bystrica
20.SVB Rázusova 53Brezno
21.SVB Švermová 13-17Banská Bystrica
22.BD Internátna 13-17Banská Bystrica
23.BD Francisciho 807Tisovec
24.SVB Viestova 30Banská Bystrica
25.SVB Trieda SNP 47-51Banská Bystrica
26.SVB Ružová 15-17Levice
27.BD NĽŠ 11-14Banská Bystrica
28.SVB Tatranská 89-97Banská Bystrica
29.BD Francisciho 1100Tisovec
30.SVB Br. Veselovcov 18-20Zvolen
31.SVB Pribinova 51Zvolen
32.SVB J. Kráľa 161Dudince
33.SVB SebedínblokbytSebedín - Bečov
34.BD NĽŠ 7-10Banská Bystrica
35.BD Vrlíkova 1884Liptovský Mikuláš
36.BD CKN 27-35Banská Bystrica
37.BD Tulská 2Banská Bystrica
38.BD Tulská 6Banská Bystrica
39.SVB A.Hlinku 2359/4Zvolen